Stalontsmetting: Halamid-d

halamidWaar is het voor te gebruiken:

Halamid-d kan gebruikt worden ter bestrijding van bacteriën en virussen in/op :

 • dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
 • transportmiddelen voor dieren
 • oppervlakken van schoeisel en gereedschappen die in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten worden gebruikt.
 • apparatuur ten behoeve van de teelt, verwerking en opslag van aardappelen fruit- en aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen

Claims / voordelen :

 • effectief tegen bacteriën, zowel gram-negatief als gram-positief
 • effectief tegen virussen, waaronder klassieke varkenspestvirus, afrikaanse varkenspestvirus, virus van de ziekte van Aujeszky, mond- en klauwzeervirus, pseudovogelpestvirus (NCD), infectieuze bronchitisvirus, infectieuze bursitisvirus (Gumboro)
 • resistentievorming is niet mogelijk
 • uitstekende opslagstabiliteit
 • niet agressief ten opzichte van metalen en andere materialen
 • lost goed op in koud water (maximale concentratie 10 % bij 15°C)
 • volledig biologisch afbreekbaar
 • ook bij lagere temperaturen een uitstekende werking

Gebruiksaanwijzing:

 • Stallen, veewagens, machines, etc. voor het desinfecteren eerst goed reinigen. De beste methode is eerst aangekoekt vuil los te steken en los materiaal weg te vegen en te verwijderen. De ruimte is dan “bezemschoon”.
 • Maak de te reinigen oppervlakken nat met water, zodat het vuil kan weken. Zorg ervoor dat de oppervlakken minimaal 1,5 uur nat blijven. Om het inweken te versnellen, kan aan het water een middel, bijv. Vuilbreker , toegevoegd worden. De inweektijd moet dan minimaal 15 minuten bedragen.
 • Na het inweken de oppervlakken schoonspuiten met een hogedrukreiniger.
 • Na het reinigen is het zaak eventuele reinigingsmiddelen en nog loszittend vuil goed weg te spoelen. Vuistregel : zolang het spoelwater verkleurt, is het oppervlak niet goed genoeg gereinigd. Trek na het spoelen overtollig water weg.
 • U kunt direkt na het reinigen gaan desinfecteren. Voor een optimaal resultaat kunt u volstaan met 2 % Halamid-D op te lossen in water (200 gram per 10 liter). Deze Halamid-D-oplossing heeft minimaal 20 minuten inwerktijd nodig. De oppervlakken dienen dus zo lang vochtig te blijven. Zorg er daarom voor dat deuren, ramen etc. gesloten zijn en de ventilatie uit staat. Om het oppervlak voldoende te kunnen bevochtigen, heeft u tussen 250 – 400 ml Halamid-D-oplossing per m² nodig. Dit is afhankelijk van het absorberend vermogen van het oppervlak en de relatieve vochtigheid van de lucht. De Halamid-D-oplossing dient met lage druk en grove druppel aangebracht te worden.

Chemisch/technische informatie:

Halamid-d is een poedervormig desinfectiemiddel op basis van natrium-para-tolueensulfonchlooramide. De actieve component, uitgedrukt in “actief chloorgehalte” ligt rond de 25%. Bij een dosering van 0,5% heeft een Halamid-oplossing een actief chloorgehalte van 1250 ppm. Vaak is dit niet allemaal nodig en wordt dan niet vrijgegeven en blijft dus beschikbaar. Echter bij sterke verontreiniging staat Halamid-d die hoeveelheid werkzame stof af die nodig is voor een maximaal desinfectieresultaat, onder wisselende omstandigheden.
halamid-d
Verschijningsvorm: kristallijn poeder
Kleur: wit
Reuk: zwak chloor
Smeltpunt/smeltraject: ontleedt
Vlampunt: 192ºC (Pensky-Martens, gesloten cup)
Oxiderende eigenschappen: niet bepaald
Oplosbaarheid in water:  150 g/l (25ºC), 100 g/l (15ºC)
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: ethanol (95%): 75g/l (20ºC)
pH-waarde: 8.0 -10.3 (5% oplossing)
Bestanddelen: 81% natrium-para-tolueensulfonchlooramide. Het actief chloorgehalte ligt rond de 25%. Bij een dosering van 0,5% heeft een halamid -oplossing een actief chloorgehalte van 1250 ppm.

‹ terug naar overzicht

Categorieën
-Vente Paardenvoeding- | Fourage & Stalbedekking | Kaagdieren / Huisdieren | Pluimvee | Veevoeders