Sierhoender / Kalkoenkorrels

packshots_sierhoendersVerkrijgbaar bij AWF Dievoeders:  Kasper Faunafood Sierhoendervoeder
Kalkoenen hebben in de eerste levensmaanden veel eiwit nodig voor de groei. Kasper Faunafood kalkoenenvoeder bevat daarom hoogwaardig en goed opneembaar eiwit. Door eerst Kalkoenen opfokkruimel I te gebruiken tot een leeftijd van ca. twee maanden en daarna over te gaan op Kalkoenen opfokkorrel II, zullen de dieren een gelijkmatige en probleemloze groei vertonen. Na ca. vier maanden kunnen fokdieren worden gevoerd met Kalkoen foktoomkorrel. Omdat kalkoenen in de eerste levensmaanden gevoelig zijn voor de blackheadziekte, is aan de beide soorten opfokvoeders naast een coccidiostaticum, een antiblackheadmiddel op kruidenbasis toegevoegd om de ziekte te voorkomen.

Dit speciale voer is ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen, die aan sierhoenders worden gesteld met betrekking tot een glanzend verenpak en de kleur van snavel en poten. Onder sierhoenders worden gerekend alle fazantensoorten, pauwen, kalkoenen, patrijzen, parelhoenders, kwartels, krielkippen en oude landhoenderrassen. Rekening houdend met de behoefte van de dieren in elk stadium van hun ontwikkeling is er een voeder­systeem dat, mits juist gebruikt, een goede opfok, bevedering en productie bevordert.

Voor soorten, die voor de opfok een hoog eiwitdieet nodig hebben, zoals pauwen, glansfazanten en kwartels, is Gallus Superstart kruimel het aangewezen voeder. Naast het volledig voeder kan maximaal 25% Fazantengraan worden verstrekt.

‹ terug naar overzicht

Categorie
Pluimvee